Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Classical Net - Composer Reference

Kompositörer från medeltid till nutid.

Sidan utgår ifrån klassiska kompositörer indelat i stora epoker, och länkar till information om dem. Från före 1450 hittar man namn som Hildegard, Landini, Machaut och medeltida musiksamlingar. Sedan följer renässans- barock- klassisk- romaniska och följande perioders mest kända kompositörer.
Från Classical Nets första sida kan man få hjälp med att bygga upp en klassisk musik-samling.