Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Träiga folktoner - tvärflöjter i svensk folkmusik

Om tvärflöjten och spelmansmusiken och dess straditioner i svensk folkmusik under 1800-talet och början av 1900-talet. En uppsats av Henrik Norbeck.


Vilken utbredning har tvärflöjten haft i spelmansmusiken under 1800-talet och början av 1900-talet? Vilken koppling har tvärflöjten haft till militärmusiken? Vilka sorters tvärflöjter är det fråga om? Har man byggt egna flöjter också?  Vilken repertoar har man spelat på tvärflöjt? Kan man säga något om hur har man spelat?

Det här är frågor som Henrik Norbeck försöker besvara i sin trepoängsuppsats.

Källförteckning, förkortningsföklaring och innehållsregister underlättar för den intresserade.