Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Åländska författare

Ett drygt femtiotal författare presenteras i bild och text.

Det är ett mycket välgjord författarsida som Mariehamns bibliotek har åstadkommit. Författarna hittar du i spalten till höger. Där hittar du också åländska böcker i fulltext.