Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Om bokcirklar.se

Att diskutera en bok med någon gör att man får en annan bild av berättelsen, hela ens inställning till en bok kan faktiskt förändras under en diskussion.

På sidan Guide - Bokcirklar.se hittar du råd om du vill starta en bokcirkel på nätet.

Du kan också gå med i redan befintliga bokcirklar, börja först med bli användare.