Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Läsfrämjande - lästips för pedagogen

En litteraturlista med tips på artiklar, länkar och böcker som resonerar kring boksamtal och skrivande.

Läsfrämjande - lästips för pedagogen

Texter & artiklar om läsning 

Jenny, Aidan och Judith -  om boksamtal i Kristianstad
Jenny Edvardsson, lärare i svenska, arbetar med lässtrategier och läsutveckling på gymnasiet. Det är samma nivå som många folkhögskolestuderande studerar på. Många av hennes elever har svårigheter med läsning och skrivande. En artikel från re:flex.

Tidningsartikel: Så väcker du läslusten
Av Synnöve Almer i Skolvärlden 20130604

Läsning och genusfrågor. Samlade artiklar från Den finlandssvenska läsambassadören.
Även metoder, idéer och boktips.

Folkbildningen och biblioteken i Örebro har gjort en förstudie med syftet att förändra attityden till litteratur, läsning och bibliotek hos unga män och pojkar 13-25 år. Här kan du läsa förstudien. Länsbiblioteket Örebro, 2013

Böcker - om att tala om böcker

Immi Lundin: Läsecirkelns lilla hjälpreda (2017)
Boken utgår från två viktiga ingredienser: Cirkelglädje hur man skapar och utvecklar en läsecirkel tillsammans med andra, och Lästips att utgå ifrån när man ska diskutera en boken alla läst.

Britt Isaksson: Om tjocka böcker och tunna. (2001) En bok för alla
Det här är en vällustig och opedagogisk bok om läsglädje, om böcker och bibliotek, bokens och läsningens historia, om tjocka böcker och tunna. Här finns också aktivitetstips till varje avdelning för enskilda eller grupper samt en kommenterad litteraturhistoria.

Aidan Chambers: Böcker inom och omkring oss (2014)
Chambers vill göra oss uppmärksamma på varför boksamtal kan vara så givande. Han menar att genom att tala så lär vi oss att tänka. Vi vet ofta inte vad vi tänker om vi inte säger det högt. Då vi berättar om våra tankar för andra så ser dem ofta i annat ljus än om vi hade hållit dem för oss själva. Vi behöver andra som bollplank för att utvecklas. ”Läsandets nyckel ligger i att vi pratar om det lästa”. Också att alltid tänka på hur viktigt det är att utgå ifrån läsarnas egna frågor.
Boken är en reviderad dubbelvolym med två nyskrivna kapitel. En av böckerna är:

Aidan Chambers: Böcker inom oss - om boksamtal. (2009)
Boken är tänkt för hur man stimulerar barn till läsning. De öppna frågorna Chambers introducerat är användbara tillsammans med alla läsare.

Var det något speciellt som du gillade? Var det något som du inte gillade? Var det något som du inte förstod, eller var konstigt?

Gå vidare med frågor kring: Vad, Varför, Vem, När, Hur, Vilken/Vilka?

Nina Frid: Slutet på boken är bara början - om läsarsamtal, bokcirklar och bibliotek.(2012)
Nina Frid resonerar i den första delen av boken kring vad en läsare är, läsandets praktik, lustläsning och livstilsläsning. Den senare delen ger tips för den som vill starta bokcirklar på bibliotek. Nina Frid startade bokcirklar på nätet.

Immi Lundin: Bokläsarnas kunskapskälla. (2003)
Boken består av två delar. I Immi Lundins första del ges en introduktion till hur man tillsammans kan utveckla läsandet. För att få nya infallsvinklar till texter ger hon fem nycklar som kan hjälpa till att öppna upp texter.

Immi Lundin: Cirkelbevis. (2004)
Praktiska råd för den som vill arbeta med bokcirklar. Immi Lundin talar också om att fånga det svårformulerade som läsare kan få ut av sin läsning.  

Annika Löthagen: Skön litteratur: vägar till läslust och språkutveckling. (2009)
Läsning handlar om så mycket mer än att bara kunna läsa med flyt. Det handlar om att förstå det man läser, att kunna läsa mellan raderna, kunna samtala och reflektera över det lästa. Det är något som kan tränas upp tillsammans med en medveten lärare. Det menar Löthagen och Staaf när de lyfter fram arbetet med skönlitteratur och beskriver hur den kan användas och få en självklar plats i varje klassrum som den förtjänar. Boken är fylld med inspirerande idéer. Författarna arbetar i ungdomsskolan.

Inger Norberg: Läslust och läslist (2005)
Läslust och läslist innehåller mängder av listiga idéer för hur man skapar läslust. Boken ger också information om nya rön inom forskning och nya hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter. 

Michael Tengberg: Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception. (2011)
Avhandling som finns att ladda ner här.

Om hur böcker influerat författare som replikerat eller bara blivit inspirerade

Lena Kjersén Edman: Böcker som samtalar. (2011)
I Böcker som samtalar berättar Edman om hur sagor, myter och litterära gestalter lever vidare och omgestaltas i moderna romaner, filmer och tv-serier eller hur motiv och teman återkommer i nya former. Hon gör nedslag i litteraturhistorien, och i det här fallet innefattar den även barn- och ungdomslitteratur och populärkultur, och ger exempel på hur inspirationen har gått från författare till författare, från sekel till sekel och från land till land. Böcker och film som kan ge upphov till samtal om vad man upplevt.

Att reflektera kring sin läsning

Lena Kjersén Edman: Godhet i litteraturen och i livet. (2009) 
I boken söker Lena Kjersén Edman godhetens skildrare. Boken innehåller totalt nitton essäer där fiktiva, men också verkliga människor, porträtteras. Detta är en bok att låta sig inspireras av och hämta mod och styrka från - inte minst ungdomar. Både boken, och de böcker som behandlas, är ett utomordentligt underlag för diskussioner om etik och moral. 

Handledningar för samtal
Bokcirkel en samtalsmodell. Bildas studiematerial

En enklare handledning att starta med är En bok för allas: Ett sätt att tala om böcker

Lättlästa böcker - Vuxenundervisning. Lektionsmaterial, till vänster på sidan, som är knutet till böcker som är utgivna av MTM. 

Handledningar till särskilda böcker
Kärlek x 21 - Afrikanska noveller

Janne Teller: Om det var krig i Norden
Lärarhandledningen består av pedagogiska tips på hur man kan använda boken i skolundervisning för barn och ungdomar från 14 år och uppåt, i form av rollspel, instuderingsfrågor och fördjupande arbetsuppgifter.

Almaprisets författare Varje år ges världens största barnbokspris ut i Sverige till minne av Astrid Lindgren. Här finns läsnycklar till böcker som kan läsas av både gammal och ung.

Engelskspråkiga sajter om bokläsning

LibraryThing. Bra när man vill hitta liknande böcker. Efter gratis registrering är det bara att söka på den engelska titeln, sedan kommer förslagen upp enligt exemplet.

Literature Map. Kul sajt där man skriver in ett författarnamn och får förslag på andra som skriver på ett liknande sätt. Funkar bäst med engelskspråkiga författare.


Böcker om att komma igång och skriva

Elisabet Norin - I textens rum /2000

E Norin - Tre enkla regler finns inte: en romanskola /2011
 "Du är inte din text".

Ylva Karlsson & Katarina Kuick - Skriv om och om igen /2009

Anne Olsson - 95 skrivövningar /2008

The San Francisco Writers Grotto: 642 saker att skriva om /2016

Böcker om olika slags texter och skrivande
Kristina Asker: Skrivhjulet: en lärobok om genrer/ 2011

Linda Åhgren: Skrivande /2013

Pär Sahlin: Fixa genren /2011 
Hur lär vi eleverna att skriva bra debattartiklar, vetenskapliga rapporter och essäer? Och vad utmärker egentligen ett reportage? Kan en krönika handla om vad som helst?

------