Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

LitteraturMagazinet

Om aktuella författare böcker, läsning och litteratur

Logga för LittMagazinet

Rejält med bokpresentationer, artiklar, listor och intervjuer.
Mest svenska författare men det speglar å andra sidan hur bokutgivningen ser ut i Sverige.