LitteraturMagazinet

Om aktuella författare böcker, läsning och litteratur

Logga för LittMagazinet

Rejält med bokpresentationer, artiklar, listor och intervjuer.
Mest svenska författare men det speglar å andra sidan hur bokutgivningen ser ut i Sverige.