Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Tidskrift.nu

Samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter.

Under "Katalogen" kan du hitta alla Sveriges tidskrifter ordnade i olika ämnen eller som en lång lista från A - Ö. Ta en titt och se vilken bred flora av olika kulturyttringar det finns, bakom de flesta av dessa tidskrifter ligger ett stort engagemang.