Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Slöjden i skogen

Hur börjar jag slöjda, vilka verktyg skall jag använda? Här får den nyfikne svar på många av nybörjarfrågorna.

Slöjden i skogen

Slöjden i skogen är en webbplats för den som är intresserad av slöjd i trä, både traditionell och nyskapad. Här finns det information och inspiration om hur man kan slöjda föremål i olika tekniker.

Du kan läsa om vilka verktyg och träslag som passar att använda. Det finns information om olika skogstyper, om vildväxande träd i Sverige och hur trädens naturliga växtsätt kan utnyttjas till slöjd.

Sidan ger också tips på olika utbildningar och kurser, på böcker om slöjd, träd och material samt länkar till andra slöjdsidor. På Forumet kan du ställa frågor, komma med slöjdtips eller diskutera slöjd i största allmänhet. Missa inte de fina bilderna på träd och träslag