Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Carving propellers

Tydliga och bra skisser visar hur man skär ut en x-propeller. Den karvas ut ur ett stycke trä.

Steg för steg från träbit till färdig propeller. Här på sidan ser du ett exempel på en tydlig skiss av Matt Keveney.