Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Knyppling av Flätspets

flätspets, den ursprungligaste av de knypplade spetsarnas fyra huvudtyper, består av en av fyra trådar bildad fläta