Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Arbetsgången vid Flätspets

Flätspets, den ursprungligaste av de knypplade spetsarnas fyra huvudtyper, består av en av fyra trådar bildad fläta (från ne.se)