Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mera med lera

Vill du lära dig dreja med lera? Materialet innehåller filmer som demonstrerar tekniker och handgrepp och hur man kan dreja på många olika sätt beroende på utrustning, tradition och inte minst på vilken form som eftersträvas. Inget är rätt eller fel!

Mera med lera

Filmerna riktar sig i första hand till nybörjare men även till Dig som vill ha förslag på nya handgrepp i arbetet med lera. 

Materialet fungerar bäst med Safari, Mozilla Firefox och Google Chrome.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Creative Commons License 
Materialet är licenserat som
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.