Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Glaseramera

Ett virtuellt och webbaserat undervisningsmaterial om stengodsglasyrer.

Glaseramera

Man kan, precis som när man lagar mat, följa ett recept eller utifrån kunskaper om råvarorna experimentera på egen hand. Här finns några filmer som beskriver vad glasyrer består av, hur man blandar samt hur man kan gå till väga för att ta fram egna glasyrer.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2012

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.