Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

lens culture

Internationell fototidskrift med nutida fotokonst. Artiklar, intervjuer att lyssna till och massor av foton. Listan med medverkande fotografer är omfattande.

Lens culture har ett vidare perspektiv än bara foto. Här ryms också konst, media och olika kulturer. Inom foto finns det mesta; dokumentär, konstfoto, poetiska, abstrakta till gatufotografi mm.