Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FotoOrd

I FotoOrd hittar du rejäla förklaringar och översättningar av fototermer, både engelska och svenska. Mest digitalfototermer men de analoga termerna finns också med.

Här kan du slå upp svåra ord i din manual till digitalkamera, kompaktkamera och videokamera. Det finns även ord kring Photoshop, bildbehandling, tryck och desktop publishing.

Orden förklaras ordentligt och exemplifieras ibland med bilder.


FotoOrd är en wiki vilket innebär att du du fråga efter ord som saknas samt vara med och bidra med fler ord om du registrerar dig. Du uppmanas att komma med synpunkter, påpeka fel eller kommentera ord.