Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Foton på nätet & vad jag får göra

Det är buslätt att ladda ner bilder från nätet men det är inte lika säkert att du får använda dem hur du vill. Här får du veta mer om vad som gäller.

Foton på nätet & vad jag får göra

Privat bruk

Så länge du inte publicerar de bilder du hämtar är det ok. Detta kallas för att kopiera för privat bruk.
Man får alltså inte använda det man kopierat för något annat ändamål än sitt personliga.
Från Bonus Copyright

Fotografen är den som trycker på knappen 

Bra att känna till eller hur? Fler frågor kring fotografier och hanterandet av dem får du på här utredande sidan med frågor och svar från Kamera&Bild. Svaren är granskade av en jurist.
Allt om upphovsrätt 
 Om en annons skymmer, klicka på loggan eller ladda om sidan.

Vad betyder upphovsrätt?

Det är ett lagligt skydd för att den person som har skapat en bild också ska ha rätten till den. Det innebär att om du vill ladda ner måste du kolla upp vad som gäller för just den bilden. 

Ett samtal som tar upp grunderna i vad upphovsrätt innebär mellan juristen Thomas Riesler och Gustaf Söderström, Moderskeppet. Video 4 min. Upphovsrätt för fotografer - en Introduktion

Hur länge är en bild skyddad?

"Fotografiska verk skyddas i 70 år efter upphovspersonens död medan fotografiska bilder är skyddade i 50 år efter bildens framställningsår" Så skriver Bildupphovsrätt i Sverige, en intresseförening för olika bildkonstnärer. Läs mer här

Olika varianter av vad andra får göra med din bild

Förr eller senare kommer du att stöta på begreppet CC - Creative Commons. Det är ett sätt att göra det smidigare för dig som fotograf. Du bestämmer själv vad andra får göra med dina bilder genom att ange en eller flera CC-licenser Det finns sex olika licenser som förklaras av Moderskeppet härCC Search söker bland foton som är ok att använda så länge som man anger länk.
Testa sökmotorn CC Search som letar bland 10 miljoner bilder

Sammanfattande resonemang samt video om CC får du i här från folkbildningens Flexikon

 

Foto: Sam Ilic