Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Christer Strömholm

En sida om svensk fotografis nestor Christer Strömholm.

Christer Strömholm Foto: Joakim StrömholmJoakim och Jakob Strömholm tillsammans med Bildningsverksamheten är ansvariga för att vi får ta del av en av svensk fotografis största namn. Ambitionen är att visa så mycket som möjligt av Christers bilder och "kloka ord", hans livshistoria, berättelserna kring honom som person och ett stort konstnärskap. Det har skrivits många texter och artiklar om Christer Strömholm. Här finns en möjlighet att läsa dem igen eller kanske för första gången. Textarkivet kommer att byggas ut allteftersom.

Sidan finns också i en engelsk version