Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Stilhistoria genom tiderna

I studiematerialet finns filmer som visar hur stilepoker har påverkat konst, mode, arkitektur, textila material och interiörer.

Stilhistoria genom tiderna

Att belysa att det är en tydlig skillnad mellan de olika epokerna har varit viktigt och det har också visats genom filmerna. Målgrupper är personer som studerar eller har intresse av konststilhistoria.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2012

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.