Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Open Culture - Film

Mer än 1000 klassiska filmer indelade i olika genrer. 

Classics, indies, film noir, documentaries and other films, created by some of our greatest actors, actresses and directors. The collection features films by Alfred Hitchcock, Orson Welles, Fritz Lang, Andrei Tarkovksy, John Huston, plus some early short films by Tarantino, Kubrick and Truffaut. You will also find masterful performances by Humphrey Bogart, Laurence Olivier, Audrey Hepburn, Edward G. Robinson, John Wayne and Bette Davis.

 

.