Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Filmklipp från Europa

Europeiska klipp och program från tv-kanaler från 1900- och 2000-talet.

EU-finansierad sida som samlar på ländernas kulturarv som berör händelser som format historien.

The main objective of the project is to aggregate a comprehensive amount of professional audiovisual content. A large number of clips and programmes have been selected by broadcasters and archives from all across Europe.