Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kritiker.se

Samlade recensioner från våra största tidningar. Filmerna poängsätts och du kommer direkt till recensionerna.

Kritiker.se

Kritiker.se recenserar också spel, TV-serier och musik, avslutas med spellistor.