Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkets Bio

Folkets Bio är en kulturförening som importerar, distribuerar och visar kvalitetsfilm.

Allt från långfilm och kortfilm till spel- och dokumentärfilm från hela världen. Folkets Bio bildades 1973 av filmare och publik för att skapa visningsmöjligheter för den svenska filmen producerad utanför de stora bolagen och dess motsvarighet i världen. Mångfalden är viktig. Folkets Bios import breddar det ensidiga (USA-dominerade) biografutbudet. Folkets Bio visar svensk kortfilm och vill ge unga filmare möjlighet att möta sin publik. Folkets Bio arrangerar också festivaler, temaveckor och specialvisningar där filmerna placeras i ett sammanhang och att biografen skall bli en möteplats för diskussion och debatt.