Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Filmcentrum

FilmCentrum distribuerar film med institutions- och biblioteksrättigheter och bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet. Här hittar du dokumentärfilmer som annars kan vara svåra att finna.

Föreningen arrangerar seminarier, kurser och filmprogram samt förmedlar filmare och föreläsare. För att underlätta för lärare och andra att använda film i undervisningen framställer vi temapaket med filmer och böcker för olika åldrar. Till många av våra filmer finns dessutom filmhandledningar och/eller diskussionsunderlag och vi arbetar ständigt för att ännu bättre tillgodose skolans behov!

FilmCentrums huvudkontor finns i Stockholm, FilmCentrum Riks. Runt om i landet finns lokala avdelningar, distrikt, som arbetar med regional produktion, kurser och visningsverksamhet.