Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Voodoo Film

En svensk sida om hur man gör film.

Voodoo Film har en mycket bra filmskola, en genomarbetad introduktion i alla steg i filmarbetet. Ett bra sätt att komma bakom fiktionen och verkligen se att "det är ju bara på film". Övrigt att rekommendera på sidan är; ordlistan, filmfrågan, stipendier finner du under adresser och:

Så går en filmproduktion till

Voodoo Film har också ett bra forum där du kan ställa frågor och få tips.