Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Redskap till filmanalys

En kort animerad film som presenterar tolv steg som varje filmhjälte följer i bland annat populära actionfilmer.

Viktigt att tänka på är att de 12 stegen även kan återfinnas i filmer som inte upplevs som actionfilmer, samtidigt som det inte heller är säkert att alla 12 stegen finns med i den traditionella Hollywood-filmen. Genom att diskutera filmen kan ni säkert upptäcka mycket tillsammans och därefter kommer ni att se hur många av de begrepp som lyfts fram och återfinns i all film.