Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Film International

Filmtidskrift med analys och djup.

Delar av tidskriftens innehåll är tillgängligt i nätutgåvan.

ur den egna presentationen: Film International är en mötesplats för filmvetenskaplig forskning och seriös filmjournalistik. Detta är en internationell, engelskspråkig tidskrift. Ingen reklam. Ingen textreklam. Inga ägarintressen. Inget nonsens. Tidskriftens syfte är att publicera analytiska texter som fördjupar utan att använda ett svårtillgängligt språkbruk. Det handlar om sammanhang, förståelse och kunskap istället för svepande klichéer och amatörmässigt tyckande. Tidskriften skiljer inte på så kallad finkultur och populärkultur. Filmskribenterna rekryteras bland de internationellt främsta. Film International är därför en lämplig att använda som kunskapskälla för gymnasieskolor, högskolor och universitet.

Tidningen är på engelska.