Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Teaterkurs

För er som vill komma igång och jobba med teater finns råd och tips. Här hittar du grundläggande övningar av olika slag, tips om scenografi, roller, ljussättning, musik och annat som kan vara till hjälp.

Sidan är tänkt som en kurs och är uppdelad i ett antal fristående moment, omfattande i princip allt från improvisation till produktion. Målgruppen är främst amatörteatergrupper och mindre fria grupper.