Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Teatercentrum

Fri teaterkonst - hela tiden. En mötesplats för utövare av fri teaterkonst.

Teatercentrum organiserar grupper, individer och konstellationer som utövar fri teaterkonst.

Med fri teaterkonst menas yrkesmässigt bedriven teaterverksamhet där gruppen, individen eller konstellationen är sin egen huvudman

Teatercentrum är medlemmarnas samarbets-, intresse- och informationsorganisation

Teatercentrum arbetar för jämställdhet, demokrati och yttrandefrihet

Teatercentrum är ett forum för debatt om teaterkonsten och dess villkor

Teatercentrum är partipolitiskt och religiöst obunden