Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Dramadirekt

Pjäsarkiv på nätet. Möjlighet läsa direkt eller att beställa manus i bokform. Även branschregister, webbshop och pjäspärlor.

Du behöver en inloggning vilken du får via sidan.

Om du är inloggad som dramatiker kan du ladda ner dina egna pjäser och redigera din egen presentation. Dramatikerlösenordet ges bara till dramatiker som redan finns i DramaDirekt.