Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Om konst - konstnärer skriver om konst

Det behövdes en webbplats med djupare förståelse för konstnärernas mål och medel, material och metoder idag menar konstnärerna bakom sidan Om konst. Här kan du läsa resultatet. Läs och se vad du tycker om Om konst.

Recensioner av pågående utställningar. Möjlighet att kommentera de olika artiklarna finns.

Länkar till de tidskrifter, konstnärer, gallerier och konsthallar som omnämns på Om konst och som har egna hemsidor