Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Konsten

Nättidskrift om samtidskonst. Rekommendationer, recensioner och video lounge.

Logga för Konsten

Ur presentationstexten på sidan: Konsten är en webbtidning om samtidskonsten, helt på svenska för en svensk publik. Konsten har ambitionen att erbjuda kommentarer till dagens konst ur en nisch belägen någonstans mellan dagstidningarnas rapportering och konsttidskrifterna. Materialet uppdateras kontinuerligt, vilket innebär att det lönar sig att besöka sidorna ofta! Allt nytt material annonseras på hemsidans löpsedel.