Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Come on! Create!

En webbsida med Levande Verkstadsövningar. Sidan innehåller korta filmer på igångsättande övningar i olika skapande material.

Come on! Create!

Där finns också exempel på hur man kan arbeta vidare utifrån övningarna i tema, i materialet eller med andra uttrycksformer. En ny övning läggs till per termin.

Målgruppen är pedagoger, ledare och lärare. Övningarna är lätta att anpassa till olika grupper, åldrar och ämnesområden. 

Naturligtvis kan sidan även användas som inspiration för alla som själv arbetar kreativt, eller som önskar att komma igång att skapa!

FlexLärprojekt 2013

Creative Commons LicenseMaterialet är licenserat som 
Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.