Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Medeltidens bildvärld

På medeltiden mötte människorna sina första bilder i kyrkan. Sverige har unika konstföremål i sina kyrkor.

Bilderna i Medeltidens bildvärld består av konstföremål indelade i fyra huvudgrupper: dopfuntar, altarskåp, träskulpturer och kalkmålningar. "Sveriges medeltida konst är unik. Inget annat land har bevarat en så rik och omfattande samling kyrkliga föremål från den här perioden. Under den svenska reformationen tilläts konstföremålen vara kvar i kyrkorna, till skillnad mot andra europeiska länder där man gjorde sig av med helgonbilder och utsmyckningar". Här görs det möjligt att utforska svensk medeltidskonst från norr till söder.