Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige - BUS

Upphovsrättsliga frågor kring bilder och vad betyder Droit de suite eller ideell rätt?

BUS logga
Frågor i samband med publicering av bilder samt  riktlinjer för konstnärer i Sverige. BUS bevakar också internationella konstfrågor.

 

BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, är en organisation för bildkonstnärer oavsett uttryckssätt, målare, skulptörer, grafiker, illustratörer, performers, videokonstnärer, konsthantverkare, designers etc. Genom BUS får bildupphovsmannen ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. Vi underlättar användning och säkerställer att relevanta tillstånd ges.