Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Symbols

Uppslagsverk där man kan söka bland ord eller grafiska register.

Här finns över 2.500 grafiska symboler, från människans äldsta tid till dagens loggor och graffiti. Sök på grafisk form eller på benämning och förutom bilden, får man bakgrund till symbolerna dess innebörd och användning.