Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vanitas - a definition

A painting that contains collections of objects symbolic of the inevitability of death and the transience and vanity of earthly achievements and pleasures; it exhorts the viewer to consider mortality and to repent.

Jan Davidsz de Heem, A Vanitas Still-Life with a Skull, a Book and Roses, 1630. Nationalmuseum. Public Domain.