Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Granska bilden - lärarmaterial

Lärarmaterial som kan ge stöd och tips för vidare samtal om bilder, om hur de påverkar oss och i vilka sammanhang de används.

Granska bilden - lärarmaterial

Lärarmaterial om bildanalys- och bildmanipulering

Hur sanna är bilderna?
Kan vi vaccinera oss mot bildmanipulationer och propaganda? Det frågar sig medievetaren Miriam von Schantz i en föreläsning om bred källkritik. Från MIK-dagen, 33 min, UR 2019

Att tolka bilder Kan man läsa en bild på samma sätt som man läser en text? 
Från UR.

Bilder visar inte allt
Bildmanipulering är att ändra en originalbild så att den får nytt innehåll och ny betydelse. Idag är de digitala redigeringsprogrammen så avancerade att det är svårt även för yrkespersoner att enkelt se om en bild är manipulerad.

"En bild säger mer än tusen ord" Om kön och makt. Ett omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger från Statens Medieråd.

Så granskar du bilder på nätet
Att lära sig – och att lära eleverna – att granska bilder på nätet är en viktig del av digital källkritik. Här en genomgång av verktyg och angreppssätt. Från Källkritikskolan, Lärarnas Tidning i samarbete med Metros Viralgranskaren

Vad visar bilden
Bilderna som möter oss på nätet kan många gånger vara starka. Men vad visar de egentligen? Ibland tittar vi lite för snabbt, och ibland har någon lagt ut dem med falsk information. Att kritiskt ifrågasätta bilders innehåll är viktigt för att vi inte ska riskera att misstolka vår omvärld. Och innan man delar bilder är det bra att kolla vad de verkligen visar. Nio olika tester med tio bilder i varje. 
Av stifelsen Expressions of Humankind.

Bildkompomposition

Att känna till grunderna i bildkomposition gör att man tittar på bilder på ett annat sätt. Hur en fotograf komponerar eller hur en bildredigerare beskär en bild kan påverka budskapet i bilden. Här en sammanfattande artikel från Voodoo film om bildkomposition

Om bilder i medier

Film och foto är kraftfulla verktyg för den som vill påverka eller sprida felaktig information. Bilder väcker känslor och används ibland för att påstå att något har hänt eller för att driva en viss åsikt. 

Propaganda och bilders makt
Ett metodmaterial för film- och bildanalys som består av en lärarhandledning och de två modulerna: Bild är ett språk och Konsten att övertyga. Modulerna fungerar bäst som en helhet men kan även användas separat. Från Statens Medieråd.

Bilders makt
En fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film med förklarande texter om stereotypa bilder. Ett omfångsrikt material. Från mångkulturellt Centrum.

Bilder för att vinkla nyheter

Metros Viralgranskarna ger tips om hur du kan undersöka bilder som publiceras på nätet. Du får till exempel reda på hur du kan göra en så kallad bildsökning, det vill säga att du söker efter alla gånger bilden har publicerats på nätet tidigare
Så viralgranskar du bilder - fyra enkla steg

Att ändra en bild i ett knix

2018 och Photoshop har funnits i 28 år. Många har inte kunnat låta bli att fejka bilder för att sedan krydda eller för den delen skapa en nyhet. Bilden här ovan som skall föreställa sekunderna innan planet flög i WW-tornen 2011 kan du läsa om i Resumees 7 klassiska bildfusk.

Manipuleringar av pressbilder genom historien

stalin_tampering

Photo Tampering Throughout History är en sida av Fourandsix Technologies. Här finns en rejäl samling av manipulerade bilder genom vår västerländska historia.


Foto: A visit to the museum BY Mark Gunn 

Relaterat material

Bilder, bluffar & källkrtik