Bilders makt

En fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film med förklarande texter om stereotypa bilder. Ett omfångsrikt material.

Bilders makt

Rasistiska och antisemitiska stereotypers funktion är att framställa vissa människor som både mindervärdiga och hotfulla i syfte att motivera särskiljande och förtryck. Det innebär att vissa teman upprepas genom historien och oavsett vilken grupp som stereotypiseras. I Bilders makt hittar du bakgrund och många exempel på hur bilder använts i maktsyfte.

För läraren finns även pedagogiskt material