Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Satirarkivet

Svenska tecknande satirikers hemvist. En mötesplats för alla intresserade och bildskapare. Konsthistoria och en källa till inspiration för bildskapare.

Satiren är ett verkningsfullt sätt att kommentera samtiden. Sidan vill med ett historiskt perspektiv inspirera unga bildskapare till att arbeta med den politiska bilden i opinionsbildande syfte.