Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Zornspelet

På Mora folkhögskola har det sedan lång tid tillbaks funnits lång erfarenhet av traditionella teaterkurser. Nu var det dags att prova något nytt.

Folkhögskolan ville med projektet visa hur en ettårig kurs på folkhögskolan kunde utvecklas till att bli en fristående teateruppsättning. Olika former som kortkurser, seminarier, studiecirklar, överläggningar via dator, stormöten och traditionell föreningsverksamhet kan samverka för att nå till målet. F

Folkhögskolans roll som folkbildare visar sig vara ett utmärkt instrument för ett lärande som kan utvecklas till något bestående.