Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Skapandeprocesser

Vi experimenterar med IT som media för dokumentation och visualisering av individuella skapandeprocesser inom bild och form

Detta är ett led i det pedagogiska arbetet att hjälpa kursdeltagaren att upptäcka, bättre förstå och högre värdera den egna och andras unika, komplicerade och oförutsägbara särart.

o Att försöka dokumentera några utvalda elevers skapandeprocess över en längre tid och över flera ämnesblock

o Att dokumentera skapandeprocessen i en enskild målning

o Att tillägna oss det erforderliga tekniska kunnandet för att använda digital utrustning såsom digitalkamera, scanner, cd-brännare och dataprojektor