Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Orkesterakademin

Projekt vars mål var att utarbeta metoder för flexibelt lärande inom stavföring och dirigering.

Orkesterakademin

Målgrupper var dirigenter och tamburmajorer samt deltagare med önskemål om/behov av flexibelt lärande inom Kulturens ordinarie verksamhet.

Metoden som togs fram är helt och hållet inriktad på webbaserade distansstudier, där deltagarna använder sig av dator, webbkamera och digitalkamera. Inlärningsstoffet sorterades i tre huvudkategorier: Egen förberedelse, slag-/stavteknik samt repetitions-/gruppmetodik. Dessa moment är viktiga för dirigenten/stavföraren att ha med sig redan från början.
När man kommer upp på en högre nivå, med små nyanser och många specialfall, uppkom behov av att träffas. Som ett alternativ skulle man kunna planera in fler videokonferenser, vilket man kommer att överväga inför kommande cirklar.

Som kommunikationsplattform användes en facebookgrupp med sekretessinställningen hemlig, så att bara deltagarna hade tillträde. De flesta kursdeltagarna var redan bekanta med mediet och den tekniska tröskeln minskades därmed. Vid videoinspelningen kunde deltagarna välja mellan att använda Videomaten, eller att spela in sig med en videokamera och lägga upp filmen direkt på facebook. Vid chatt och videokonferens nyttjades facebook och Skype.

FlexLär 2011 - metodprojekt 

Bild på en blå pil Gå direkt till Orkesterakademins hemsida

Bild på en blå pil Att använda metoden

Bild på en blå pil Se filmer med exempel på slagteknik

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.