Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Ölands konsthistorier

Målet för projektet var att i lärarlaget arbeta fram konkreta arbetsuppgifter för de konststuderande eleverna.

Vi ville få fram uppgifter som hjälper våra elever att genom självständigt arbete finna ett eget förhållningssätt till konsthistorien