Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lathund för musiker

En digital lathund för rockband

Lathund för musiker

Detta är ett studie- och inspirationsmaterial för den som håller på med musik i någon form. Materialet innehåller goda råd i form av korta filmer där ett antal personer som är aktiva i musikbranschen fått svara på ungefär samma frågor. Dessutom finns det en hel del textmaterial och flera aktuella länkar.

Producerat med stöd av CFL, Centrum för flexibelt lärande 2007

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.