Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Landsbygd - Storstad ett bildprojekt

Att öka medvetenheten om bilders betydelse i dagens samhälle, fördjupa kunskapen om hur bilder skapas och ge möjlighet till eget bildskapande.

Att få ökad kunskap om skillnader och likheter mellan att leva i Landsbygd och i Storstad. Möjligheter att träna att självständigt genomföra ett projektarbete.