Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Konstnät och nätkonst

I första hand ville vi leta svar på frågorna: 1. På vilka sätt finns konsten på nätet i dag? 2. Hur används det digitala som ett konstnärligt uttrycksmedel?

3 För många av våra elever är mötet med den digitala konsten och Art of the Worldwide Web en helt ny upplevelse, i synnerhet för eleverna som nyligen börjat i årskurs 1, men de kommer utan tvekan att i allt större utsträckning möta den framöver. De inspirerades säkert också redan vid de första mötena att själva jobba med det digitala i sitt konstnärliga skapande. Får våra elever redskap att själva skapa via datorn och dessutom skaffar sig erfarenheter och kunskaper genom att undersöka vad andra gjort kommer de att stå bättre rustade både när de söker till högre utbildningar och till arbetslivet.