Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Hjälp till realistisk självbild i instrumentalundervisningen

Utgångspunkten för detta arbete har varit den enskilda instrumentalundervisningen och dess utveckling. Vi ställer oss frågan huruvida den moderna inspelningstekniken kan vara ett effektivt hjälpmedel när det gäller detta.

Vårt tillvägagångssätt har varit att under en begränsad tidsperiod jobba med inspelning i den enskilda instrumentalundervisningen. Till detta valdes ut en elev per lärare. Våra olika erfarenheter från denna period jämförs och kommenteras i diskussionen. Resultatet vi kom fram till är att inspelning är ett effektivt hjälpmedel i instrumentalundervisningen, dock med vissa mindre positiva bieffekter.