Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Glokala berättelser

Glokala berättelser är ett spännande material med många tips och erfarenheter kring berättande. Sommaren 2011 genomfördes ”A world worth living in” - en stor internationell folkbildningskonferens i Malmö. I samband med denna utvecklade Glokala folkhögskolan en kurs där mål och syfte var prova att olika sätt berätta om såväl konferensen som solidaritetsarbete. Man använde sig an film, bloggar, text, stillbilder och andra hjälpmedel för att nå ut med sina historier.

Glokala berättelser

Konkreta tips finns samlade i Verktygslådan: Kan berättelser skapa plats för fler? Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang.

Materialet är en levande och multimedial sammanfattning av både de verktyg och de metoder man utvecklade under projekttiden.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.