Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Författarutbildning på distans

Denna rapport granskar en kurs i skönlitterärt skrivande som ges på distans av Bona folkhögskola i Motala och fokuserar såväl problemen som fördelarna med denna metodik.

Kommunikationen på kursen mellan elever och lärare utgörs i huvudsak av kontakter via Internet och studien ställer frågan om detta är ett rimligt och möjligt kursprojekt med tanke på tidigare erfarenheter från grundkursen vad gäller det grannlaga arbetet att samtala om skönlitterära texter redan i vanlig seminarieform.

Utöver ambitionen att granska kursen kritiskt, bidrar detta ITIS-projekt till utvecklingen av samtalsformerna om litterära texter över nätet. Bonas distansskrivarkurs svarar mot ett behov hos de elever som redan gått ett år och vill fortsätta med ett eget skrivprojekt, men ha kvar det stöd som en skrivarkurs ger ytterligare ett år. Centralt för kursen är att skapa förutsättningar vilka ger eleven möjlighet att arbeta som en professionell skönlitterär författare. Inga gemensamma skrivövningar förekommer, utan all tid ägnas åt det egna skrivandet.

Den pedagogiska strukturen är tvåfaldig, dels "nätgrupperna" som kommunicerar via Internet, dels "träffgrupperna" som konstitueras inför träffarna i Motala.