Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

dist@ - distansstudiecirkel i musikkunskap

Studiefrämjandet i Sydvästra Skåne kombinerar studiecirkel och distansstudier i musikkunskap

Den kurs som projektet utvecklat är ett försök att använda studiecirkelns pedagogik för att bedriva distansstudier i musikkunskap.